DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Buurtpreventie Beek en Donk

Enige tijd geleden kwam vanuit een burgerinitiatief bij de Dorpsraad Beek en Donk een vraag binnen om te komen tot de oprichting van een buurtpreventieteam.

Als Dorpsraad willen wij, samen met de gemeente Laarbeek, graag onderzoeken of er binnen de Beek en Donkse gemeenschap voldoende draagvlak is om te komen tot de oprichting van een dergelijk buurtpreventieteam. (Voor meer informatie over buurtpreventieteams kijk dan hier.
Op 24 april jl heeft de werkgroep een overleg gehad met de coördinatoren van de WhatsApp groepen. Een overzicht van de presentatie vindt u hiernaast.

Wat wordt er van u verwacht?

- U bepaald zelf, in overleg met de groep hoe vaak en wanneer u beschikbaar bent.

- Vaak hoeft het niet eens extra tijd te kosten, want:

  • - Misschien loopt u al, met anderen of alleen, op vaste tijden een rondje. Dit zou dan mooi te combineren zijn met het buurtpreventieteam.
  • - Mogelijk hebt u langer plannen om wat vaker te gaan lopen, als extra beweging, maar het is er nog niet van gekomen of u hebt geen zin om in uw eentje te gaan. Dan biedt het buurtpreventieteam u de kans.
  • - U bent hondenbezitter en gaat toch regelmatig uw hond uitlaten. Ook hier liggen mogelijkheden om dit te combineren.

Hebt u, na lezing van al deze informatie, zin en behoefte om deel te nemen aan een dergelijk preventieteam, kunt u zich middels het inschrijfformulier bij ons aanmelden. . Bij voldoende aanmeldingen (min. 10) kunnen wij mogelijk overgaan tot de oprichting van een Beek en Donks buurtpreventieteam


Hiernaast kunt u het aanmeldingsformulier downloaden en daarna als bijlage per mail meesturen naar:

buurtpreventiebeekendonk@gmail.com

U kunt het ook uitprinten en ingevuld inleveren op het volgende adres:

F. Jansen

Waterhoenlaan 28

Beek en Donk


Voor meer info of vragen kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Bij onvoldoende deelname kan buurtpreventie natuurlijk niet van de grond komen. Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar kan heel wat opleveren:

Een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.