DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en DonkBuurtpreventie

Heeft alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving.

Wat is buurtpreventie?


Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft de kans op inbraken, diefstallen en vernielingen aanwezig. Dit betekent, naast ergernis, verontrusting en vaak angst voor bewoners ook veelal grote schade aan persoonlijke eigendommen.

Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. Door uw ervaringen en die van anderen te verzamelen en te evalueren worden politie, gemeente en buurtbewoners beter in staat gesteld om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt en daar op in te spelen.
Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijkse werk rekening mee kan houden. Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen e.d. en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie en de gemeente iets aan te doen.

Samenwerking bestaande WhatsApp groepen.

Binnen Beek en Donk functioneren al enige tijd een 20- tal WhatsApp buurtpreventie groepen .( Voor meer informatie over deze groepen kunt u terecht op de volgende pagina van de gemeentesite: https://www.laarbeek.nl/standaard-pagina/whatsapp-groepen-buurtpreventie )

Op 24 april jl hebben wij als werkgroep overleg gehad met deze groepen over een mogelijk draagvlak voor de oprichting van een buurtpreventieteam.

Er zijn vele overeenkomsten tussen de WhatsApp groepen en een buurtpreventieteam waardoor goede samenwerking mogelijk en zelfs wenselijk is.

Aanvullende mogelijkheden van preventieteams.

Doordat een preventieteam ook lijfelijk aanwezig is biedt dit ook aanvullende mogelijkheden zoals:

  • - directe contacten met bewoners
  • - geven van tips en adviezen om de veiligheid te verbeteren
  • - versterken het gevoel van veiligheid.
  • - Bij het zien van deze teams bedenken kwaadwillenden zich eerder
  • - de naam houdt het al in: preventie= voorkomen.


Wat is buurtpreventie niet? 

Het is zeker niet de bedoeling dat deze teams de taak van de politie gaat overnemen. Bij verdachte situaties wordt dan ook direct de politie ingeschakeld.      Ook het spelen van eigen rechter, of inbreuk plegen op iemands privacy is uit den boze.