DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Financiële ondersteuning

 Mogelijkheid voor een bijdrage ook voor uw project?

Als u een idee heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk kan verbeteren, dan kunt u een aanvraag voor een bijdrage indienen.

De aanvraag dient een omschrijving te geven van het idee en voorzien te zijn van een kostenbegroting. Het benodigde formulier vindt u hier.

Laat uw inspiratie maar werken, alle ideeën kunnen worden ingediend. Een commissie van de Dorpsraad Beek en Donk beoordeelt de binnengekomen aanvragen en zal u zo spoedig mogelijk berichten of en voor hoeveel het plan beloond zal worden.

Uw aanvraag zal wel aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden vindt u hier.

Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen belonen is de maximale bijdrage per idee vastgesteld op    € 500.00.

Graag zien we binnenkort uw idee bij ons binnenkomen.