DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning.

Stuur altijd ook nog een begroting van het project naar

Secretariaat Dorpsraad Beek en Donk

De Hazelaar 2

5741 DR  Beek en Donk

Of als bijlage per mail naar info@dorpsraad-beekendonk.nl 

steeds met datum aanvraag.